Head of Sustainability (Bærekraftsansvarlig)

RIMFROST er en ledende aktør innen bioteknologi med sterkt søkelys på utvikling av innovative og bærekraftige krillprodukter. Selskapet fokuserer på antarktisk krill til helsebringende humant konsum under merkevaren RIMFROST. Selskapet er i sterk vekst og har ambisjoner om å bli et verdensledende globalt selskap innen bærekraftig produksjon av ingredienser til akvakultur, pet food, helsekost og legemidler.  

RIMFROST bygger nå et innovativt og moderne skip for bærekraftig krillfiske i Antarktis.

OLYMIPC SUBSEA leverer fartøystenester og prosjektkompetanse innen forretningsområda subsea og fornybar energi. Målet vårt er å vere ein av dei mest spesialiserte og dyktigaste aktørane innan vår bransje. Selskapet har ei moderne og fleksibel flåte på 10 fartøy  optimalisert for sikre, effektive og miljøvennlige operasjoner.

Begge selskapene er en del av Olympicgruppen og har kontorer i Fosnavåg, Ålesund og New Zealand .Denne stillingen skal jobbe inn mot både Rimfrost og Olympic Subsea.

Hovedoppgaver

For å møte økende krav og muligheter ser selskapene etter en bærekraftsansvarlig i en nyopprettet stilling, som skal arbeide med- og bidra til bærekraftsforbedringer i hele verdikjeden.

Som bærekraftsansvarlig skal du ha hovedansvar for å utvikle ESG på konsernnivå både nasjonalt og internasjonalt.

I samspill med det operasjonelle og øvrige stabsfunksjoner skal du:
 • Lede utviklingsløp innenfor bærekraftsarbeidet i selskapene
 • Utarbeide og følge opp strategi med mål, KPIer, risikovurderinger og handlingsplaner innenfor prioriterte ESG-områder
 • Lede tverrfaglige ressursgrupper knyttet til bærekraft-strategiens ulike fokusområder.
 • Bidra i utarbeidelse av bærekrafts-relaterte saker til ledelse og styret
 • Ansvarlig for utarbeidelse- og rapportering av Rimfrosts arbeid med bærekraft internt og eksternt
 • Arbeide med selskapets klimaregnskap
Egenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • Kunnskap og interesse for bærekraftsarbeid, trender og krav
 • Strategisk tankegang
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3 års arbeidserfaring innen relevant felt
 • Høyere relevant utdannelse, gjerne på Master-nivå
 • Gode norsk- og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med kjennskap til relevant regelverk for vår virksomhet og til sertifiserings- og rapporteringsordninger for bærekraft, miljø, energi og klima.
 • Strategisk og analytiske ferdigheter
Vi tilbyr
 • Konkurransedyktige lønnsvilkår, inkludert gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Et trivelig og uformelt arbeidsmiljø i moderne lokaler i Ålesund / Fosnavåg sentrum

About this position

Title
Head of Sustainability (Bærekraftsansvarlig)
Work location
Ålesund / Fosnavåg
Company:
Rimfrost AS
Application deadline
January 30, 2022
Send application and CV to:
career@rimfrostgroup.com
For additional information about this vacancy, please feel free to contact us with any questions.
Stig Remøy
Chief executive officer (CEO)
Kristin M. Lystad
HR-sjef
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. View our Privacy Policy for more information.