Rimfrost AS Management

Vi søkjer Byggjeinspektør

Til byggjeoppfølging på Cemre Shipyard i Tyrkia søkjer vi:

Byggjeinspektør

Olympic Seafood har ny trålar under bygging på Cemre shipyard for levering januar 2020. Fartøyet er 70 meter og har Rolls-Royce design, maskineri og dekksutrustning.

Trålaren er framtidsorientert med siste teknologi i alle ledd, og blir bygd for å kunne opererer i arktisk fartvatn. Den har fiskerettigheiter og vil få behandlingskapasitet for både kvitfisk og reker. Rimfrost AS er ein del av Olympicgruppa og har management for den nye trålaren.

Vi søkjer deg som:

 • Har erfaring og kompetanse innan fiskeri
 • Kandidatar med klasse 1-kompetanse og erfaring som maskinsjef vil bli føretrekt
 • Erfaring frå byggeoppfølging vil vere ein fordel
 • Har evne til å jobbe sjølvstendig, men også i team
 • Har gode kommunikasjons- og språkkunnskapar

Oppgåver:

 • Byggjeoppfølging
 • Kvalitetskontroll
 • Rapportering av framdrift
 • Budsjettoppfølging

Tilsetjing snarast. Søknad og CV sendast til jobb@olympic.no
For nærare informasjon kontakt Jakob Remøy tlf: 913 85 775
Søknadsfrist 15.05.2018

Pressemelding

Ny Olympic-tråler gir lokal aktivitet

Reder Stig Remøy har kontrahert en ny Rolls Royce-utviklet tråler fra et tyrkisk verft. Fartøyet vil ha norsk utstyr og leveranser for cirka 150 millioner kroner, mye av det fra lokale leverandører på Sunnmøre.

Det er verftet Cemre Shipyard i nærheten av Istanbul som skal bygge tråleren, med levering januar 2020. Olympic har opsjon på ytterligere ett fartøy fra samme verft.

Dette er en ny og moderne generasjon av trålere, der planleggingen har foregått under konseptet «smartere, grønnere og sikrere». Med vekt på lavt energibruk og reduserte utslipp føyer båten seg inn i vår strategi om bærekraftig havbruk. Rolls Royce har hatt en sentral rolle i utviklingen, og vi har lagt vekt på at mye av utstyret om bord skal komme fra lokale leverandører, sier Remøy.

Den nye tråleren er bygget for operasjon i arktiske farvann og har fiskerettigheter og behandlingskapasitet for både hvitfisk og reker. Kompetansen fra Rimfrost vil bli brukt til behandling av biprodukt. Fartøyet er en erstatning for dagens Nordøytrål, som ble bygget i 2001.

For oss er dette et viktig steg for å befeste bredden innen vår marine virksomhet, der både arktisk og antarktisk fiske vil spille en vesentlig rolle i fremtiden, sier Remøy.

Tråleren er på ca 70 meter og vil være full-elektrifisert, med siste teknologi i alle ledd og med katalysatorer som begrenser utslipp av miljøgasser. Til sammen gjør det tråleren både ekstremt energigjerrig og miljøvennlig.

 • Hybrid fremdriftsanlegg – HSG
 • PM energieffektive trålvinsjer
 • Promas styresystem

Det er også lagt vekt på at arbeids- og oppholdsområder som messe og lugarer skal være av høy standard, med en mannskapskapasitet på 29 personer.

Det er alltid en glede å få samarbeide tett om nyskapende prosjekter med anerkjente og fremoverskuende rederier, og vi er stolte over resultatet vi i fellesskap har utviklet, sier Monrad Hide i Rolls Royce Marine.

Om Rimfrost

RIMFROST AS, er en del av Olympic-gruppen med hovedkontor i Fosnavåg og er eier av merkevaren RIMFROST KRILL.

Vår eier - Stig Remøy

Med røtter i den lille fiskeribyen Fosnavåg, fulgte Stig Remøy samme vei som sine forfedre og investerte i sin først fiskebåt i en alder av 19 år. Som ung kaptein fisket han reker i kalde og fjerne områder i Arktis. Havet ga ham tøff lærdom og to hemmeligheter for å oppnå suksess: Dyktige medarbeidere og avansert teknologi.

Olympic-gruppen

Olympic-gruppen består av en rekke selskaper som eier og drifter offshore supplybåter og fiskefartøy. Olympic drifter i dag både offshore supplybåter og ett fiskefartøy.
Les mer: www.olympic.no

RIMFROST AS

RIMFROST AS har som mål å bli en ledende leverandør av ingredienser fra antarktisk krill for humant konsum under merkevaren RIMFROST KRILL. Rimfrost AS har også managementet for fiskebåten Nordøytrål og skal ha det på den nye båten som kommer i 2020.

Stig Remøy
Grunnlegger av RIMFROST AS